Empowering Innovation

Hvordan engagerer vi patienter, kollegaer & samarbejdspartnere i innovative processer?
16. Sep 2014
Tilmeld dig nu.
Sundhedsinnovation Sjælland har i et treårigt projektforløb fokuseret på at forbedre innovationskompetencerne hos regionens sundhedsfaglige personale. Derfor...
Psykisk syge borgere skal forebygge og forudsige egne symptomer med deres smartphone.
Bliv venner med Sundhedsinnovation Sjælland på de sociale medier.
Hvordan skaber du forandringer med adfærdsdesign og såkaldt nudging? Det er temaet for et af Sundhedsinnovation Sjællands populære kurser
På årets hackathon skal forskellige fagligheder bringes i spil sammen med patienter og sundhedsprofessionelle.
Hackathon 2014 er et forsøg på at udforske og måske ligefrem udvide begrebet patientpartnerskab.
En konference med efterfølgende projekt om, hvordan vi kan øge kræftpatientsikkerheden via nye løsninger.
Har I løsningen til, hvordan vi bedre kan screene patienter for synkebesvær, træne mund- og halsmuskler, udvikle nye typer fødevarer og forbedre videndeling...