App til hjertesvigtspatienter

Ny app skal hjælpe hjertesvigtspatienter med at holde fokus på vægtstigning og væskeophobning

Vital Signs

Nye og prisbillige mobile apparater og trådløs teknologi kan øge kræftpatientsikkerheden

Dysfagi

Synkebesvær er et udbredt symptom, der koster liv. Det skal ny innovativ e-læring ændre på.
Ny app skal hjælpe hjertesvigtspatienter med at holde fokus på vægtstigning og væskeophobning, for når vægten holdes stabil undgår hjertesvigtspatienterne...
Healthcare DENMARK inviterer til den internationale Hospital + Innovation Kongres i Odense d. 21-22 oktober 2015.
Der er i maj 2015 lavet en rapport for projektet, som fortæller som de resultater, ønsker og konklusioner, man har fundet frem til med projektet. Heri er der...
Synkebesvær er et udbredt, men overset symptom i Region Sjælland. Et symptom, der koster liv. Det skal ny innovativ e-læring ændre på.
En app, der fokuserer på patienternes gode vaner og hjælper dem i kriser, er blevet varmt modtaget i Psykiatrien.
Hvordan skaber du forandringer med adfærdsdesign og såkaldt nudging? Det er temaet for et af Sundhedsinnovation Sjællands populære kurser
Med en app kan psykisk syge monitorere sig selv og få hjælp i kriser
Med OPI-platformen inviterer Region Sjælland til åben dialog om de løsninger, regionen efterspørger.